ARTIKEL AKHIRAT

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah:

??? ???? ??? ????? ??? ???? ???? ?? ???? ????

“Barangsiapa yang melakukan perbuatan dosa secara tersembunyi maka hendaknya dia bertaubat secara tersembunyi, tidak perlu baginya untuk menampakkan dosanya.”

Sebagaimana dalam hadits:

?? ????? ???? ?? ??? ????????? ??????? ???? ?????

“Barangsiapa diuji dengan sesuatu dari kotoran ini (dosa), maka hendaknya dia menutupi diri dengan tabir dari Allah.” (HR. Ahmad dan At Tirmidzi)“Barangsiapa yang melakukan perbuatan dosa secara tersembunyi maka hendaknya dia bertaubat secara tersembunyi, tidak perlu baginya untuk menampakkan dosanya.”